Frau Sakra - My Fair Lady

$175.00

Image of Frau Sakra - My Fair Lady

Artist - Frau Sakra
Medium - Ink on Paper
Size - 9 x 12